Formålet med Partnerskabet 3D Printet Byggeri og det cirkulære potentiale

Formål:

Partnerskabet for 3D Printet Byggeri har som primær målsætning at øge kendskabs- og kompetenceniveauet bredt i byggebranchen i Danmark til 3D print teknologiens muligheder indenfor byggeriet. Hermed skabes der grobund for yderligere forretningsudvikling og for at nye samarbejder kan opstartes m.h.p. at realisere teknologiens potentialer.


Baggrund – det cirkulære potentiale

Det professionelle marked for byggeri i Danmark er ca. på 160 mia. DKK og beskæftiger +150.000 personer. Samtidig genereres der årligt i Danmark ca. 2 millioner tons byggeaffald, afledt af at 10-15% af materialerne i byggeriet spildes. 3D print teknologien muliggør, at dette spild reduceres betydeligt, idet der med denne teknologi kan produceres ”made to measure” (mål-produktion tilpasset projektet).

Ifølge rapporten fra Ellen MacArthur Foundation og McKinsey; Delivering the circular economy (side 51), repræsenterer byggebranchen bl.a. derfor den sektor i erhvervslivet, der har såvel det største cirkulære potentiale. Sektoren repræsenterer alene 1/3 af det identificerede cirkulære potentiale i Danmark, og potentialet opstår primært som følge af de muligheder for materialebesparelser (reduceret spild), genanvendelse, produktivitetsvækst og erhvervsudvikling, som 3d print teknologien muliggør.

Hotel suite Manila, Filipinerne (Total Kustom)