Hvad er 3D Printet Byggeri


3D printet byggeri refererer til byggeprojekter, hvor 3d print teknologi anvendes som metode til at opføre større eller mindre dele af byggeriet. 3D print teknologi er en fremstillingsmetode, hvor genstande fremstilles i en kontinuerlig og automatisk produktionsproces, hvor lag lægges på lag. Den simpleste form for 3D print teknologi ses i de såkaldte FDM printere, hvor printeren lægger et lag flydende plast ud på en printplade, for derefter at sænke printpladen med 0,1 m og lægge et ny lag ovenpå samtidigt med at laget nedenunder størkner, og denne proces foregår, inden genstanden har den ønskede højde og størrelse. Betegnelsen ”3D” kommer ind derved, at mens hver lag printes i X/Y dimensionen, så kommer Z dimensionen ind ved, at printpladen hele tiden flyttes nedad, hver ganget nyt lag er printet. Herved kommer alle 3 dimensioner i spil, hvad der har givet teknologien sit navn.

Simpel FDM plast printer

Oversat til byggeri er print materialet, der lægges ud lag på lag, typisk en betonblanding, der ligesom plastikken i FDM printerne størkner over tid. I byggeriet har man ikke en printplade, der kan flyttes nedad hele tiden for at få den tredje dimension med. I stedet anvendes printhoveder, der kan flyttes opad, således at printeren starter på ”jorden” og fleytter et lag højere op, hver gang et nyt lag er lagt ud.

3D printning af beton

Der opereres for nuværende med to forskellige printsystemer ved 3D printet byggeri:

  • "Gantry" systemer
  • Robot systemer

I ”gantry” systemer har printeren et ydre mål, bestående af skinner som printeren kører på og et stillads som printeren er fastgjort i. Disse ydre mål bestemmer, hvor stort et objekt, der kan skabes.

Gantry type 3D printer (Contour Crafting koncept, USA)

I robot baserede systemer for 3D printet byggeri bestemmer robottens rækkevide og mobilitet størrelsen på bygge objektet.

Robot byggeri printer (MIT, laboratorieforsøg, USA)

Nogle 3d printede byggerier baserer sig på ”on site” printning og montage, mens andre baserer sig på printning af elementer i en fabrik for senere montage på byggepladsen.

On site printning og montage (Qingdao printer, Kina)
3d printede elementer (Winsun fabrik, Kina)

Potentialet ved anvendelse af 3D print teknologien indenfor byggeerhvervet inkluderer kortere byggetid, større automatisering, færre fejl og mindre materialespild.