Projektbeskrivelse for partnerskabet

Projektbeskrivelse

Projektet er opdelt i fire konkrete aktiviteter, der skal gennemføres inden udgangen af 2017:

  1. Kortlægning, dokumentation og formidling af "state-of-the-art" internationalt indenfor anvendelsen af 3D print i byggeriet. Dette igennem studier af og besøg til udenlandske projekter og forskere.

  2. Udvikling af den første danske mini test 3D byggeprinter med henblik på indledende materiale- og konstruktionstest.

  3. Brug af testprinteren med henblik på at teste forskellige materialers egnethed som 3D printede materialer til byggeformål i Danmark, herunder (gerne genanvendt) knust beton, mursten, gips og andet byggeaffald.

  4. Den indhentede viden om 3D print teknologien og dens muligheder indenfor byggebranchen udbredes via en hjemmeside, indeholdende en vidensportal om 3D printet byggeri. Derudover afholdes i samarbejde med Dansk Byggeri 2 konferencer/seminarer om emnet.

Stor villa (Winsun, Kina)